Tarieven 2021

De intake is aan het begin van de eerste sessie, waarin ook al kunstzinnig gewerkt wordt. Bij een uitgebreide intake komt er een vervolg intake aan het begin van de tweede schildersessie.
Menig zorgverzekeraar vergoedt de kunstzinnige therapie geheel of gedeeltelijk via het aanvullend pakket. Uw verzekeringspolis geeft u hierover duidelijkheid. Daar vindt u ook of er een verwijsbrief of indicatie gevraagd wordt van uw (huis)arts of behandelaar om voor vergoeding in aanmerking te komen. Meestal is dit niet nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of een kijkje nemen op de website www.kunstzinnigetherapie.nl

Tarieven 2016 Kunstzinnige Therapie | Agnes Hulleman

Betalingsvoorwaarden:
Steeds in de eerste week van de maand ontvangt u een factuur over de sessies van de voorgaande maand met het verzoek om deze binnen twee weken te voldoen.

Afzeggingen:
Afzeggen van een afspraak kan per telefoon of mail, echter wel minimaal 24 uur van tevoren. Zonder geldige reden wordt € 30,- in rekening gebracht.

Geheimhouding:
De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen met uw schriftelijke toestemming kan de therapeut gegevens verstrekken aan derden. De therapeut heeft geen toestemming van u nodig voor het (anoniem) bespreken van een casus tijdens supervisie, intervisie of voor overleg met een collega. Deze collegae hebben overigens ook geheimhoudingsplicht.

Uw dossier:
De therapeut bewaart uw gegevens in een dossier, op zodanige wijze dat geheimhouding van de inhoud en de privacy is gewaarborgd.

Klachten:
Bent u niet tevreden over de behandeling of heeft u een klacht? Laat het mij weten!
Daarnaast kunt u als wij er niet uitkomen verschillende wegen bewandelen om uw klacht kenbaar te maken. Zie daarvoor op de site van de NVKToag: www.kunstzinnigetherapie.nl

Reacties zijn gesloten.